Kejari Luwu-Siap WBBM, WBBM-Berintegritas, Profesional, Siap Melayani Masyarakat. PASTI BISA !!! JA' BELOPA -- BERANI LURUS OBJEKTIF TANPA PANDANG BULU.
I.A.D

TUGAS DAN FUNGSITUGAS :

A.Selama menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah, selalu menjaga keluhuran dan martabatnya jabatannya;

B. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Rakernas, Rakernaslub dan keputusan di luar Rakernas;

C. Melaksanakan kebijakan Ikatan;

D. Senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Ikatan;

E. Melaksanakan keputusan-keputusan Rakernas, Rakernaslub, Keputusan di luar Rakernas, dan Pengurus Pusat;

F. Memungut iuran dari anggota yang besarnya per anggota ditentukan oleh Rapat Pengurus Pusat, yang digunakan untuk menjalankan kegiatan ikatan.

FUNGSI :

A.Menjalankan urusan ikatan pada masing-masing kepengurusannya;

B. Melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme anggota di dalam lingkungan kepengurusannya;

C. Menerima iuran anggota;

D.Membentuk susunan pengurus dalam lingkungan kepengurusannya;

E.Ketua pengurus wilayah sewaktu-waktu berhak untuk mengganti, menambah, mengurangi, dan merubah susunan anggota Pengurus dalam lingkungan kepengurusannya selama masa kepengurusannya dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Ketua Umum serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan;

F. Pengurus Wilayah mengkoordinir Pengurus Daerah dalam wilayah kepengurusannya.

Daftar Buronan
Jajak Pendapat

Bagaimana menurut pendapat anda tentang website ini ?

 

Res : 325 Responden